ادامه مطلب

اجرای خطوط انتقال آب در پروژه کوهستان شامل عملیات حفر کانال به طول 25000متربه عمق 60سانتیمتروعرض40سانتیمتر،رگلاژ کف کانال،اجرای خاک سرندی زیر و روی لوله،نصب اتصالات و خواباندن لوله و پر کردن کانال

شماره قرارداد38/15833

مدت قرارداد از تاریخ86/1/24لغایت86/12/29

کار فرما:سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد