جعفری

جعفری اشتهاآور، مقوی معده، هضم‌کننده غذا، بادشکن و صفرابر است.
جعفری ادرارآور، تنظیم‌کننده قاعدگی، دفع‌کننده سنگ کلیه و مثانه، تصفیه‌کننده خون و صفرابر است.
جعفری به‌عنوان مسکن، برای پایین آوردن تب نیز استفاده می‌کنند؛ در ضمن در رفع ناراحتی‌های ریوی نیز مؤثر است.

سنگ كليه را دفع مي كند.

شست‌وشوی پوست صورت با جوشانده یک دسته برگ جعفری در یک لیتر آب، پوست را شفاف می‌کند.

دم كرده جعفري ضد تب است .

دم كرده برگ جعفري براي بواسير و سنگ كليه مفيد است .