نرم افزار دو

فتوشاپ کاربردهای بسیار زیاد و مختلفی دارد و قطعا هر کسی که انجام کارهای گرافیکی کامپیوتری می پردازد به این نرم افزار احتیاج دارد.از کاربردهای آن می توان استفاده در چاپخانه ها،طراحی وب،طراحی دیجیتال،متحرک سازی و تمامی کارهایی که به گرافیک مربوط می شود نام برد.

article