نرم افزار سه

ArcGis نرم افزاری است بسیار آسان برای کاربردهای gis ،که به کاربران این امکان را می دهد که به سادگی اطلاعات مکانی و داده های توصیفی را برای ایجاد نقشه ها،جداول و نمودار ها به کار گیرند.این نرم افزار ابزارهای لازم برای جستجو،تحلیل داده ها و نمایش نتایج را با کیفیت مناسب در اختیار کاربران قرار می دهد.

image1s