نرم افزار چهار

WaterGems یک نرم افزار هیدرولیکی برای مدل سازی سیستم های توزیع آب با قابلیت های پیشرفته و دارای ابزارهای بهینه سازی و مدیریتی است که با محیط بسیار آسان استفاده از تجزیه و تحلیل،طراحی،و بهینه سازی سیستم های توزیع آب را فراهم می سازد.این نرم افزار قدرتمند قابلیت اجرا همزمان با نرم افزارهایی هم چون AutoCad،MicroStation،ArcGis سازگاری کامل دارد.

watergems-water-collection-system-design-1