نرم افزار auto cad یکی از مهم ترین و پرکاربرد ترین نرم افزارهای طراحی های دو و سه بعدی و هم چنین ترسیم فنی است.در واقع،وجود عبارت cad در نام این نرم افزار مخففی است از عبارت computer aided design به معنی طراحی به کمک نرم افزار است.البته در منابع دیگر cad را به عنوان کلمه اختصاری عبارتcomputer aided drafting وبه معنای ترسیم فنی به کمک نرم افزار نیز معرفی کرده اند.

site-plan